تعمیر پنل تلویزیون الجی

1396/07/24 327 Share
کلمات کلیدی : , , ,

بیشترین مشکلی که در سالهای اخیر بسیاری از خریداران تلویزیون های الجی با آن مواجه هستند،خرابیِ پنل تلویزیون الجی میباشد که شامل چند نوع خرابی می باشد.