تعمیر تلویزیون لامپی الجی

1396/07/16 276 Share
کلمات کلیدی : , , , ,

تعمیرات تلویزیونهای (CRT) الجی همواره یکی از شیرین ترین و پر خاطره ترین بخش تعمیرات بوده و هنوز هم کم وبیش وجود دارد.